OblakiTock3D
OblakiTock3D

DIGITALNI ORTOFOTO visokih natančnosti

 • Visoka kakovost slike
 • Možnosti pridobivanja prostorskih informacij iz podlag, npr. merjenja razdalj, površin
 • Natančnost zajema od 1 cm naprej v naravi, odvisna od zahtev naročnika
 • Georeferencirane fotografije v zahtevanem koordinatnem sistemu
 • Izdelava analiz iz fotografij
Dof
Dof

INŠPEKCIJSKI LETI

 • Nadzor grajene infrastrukture, npr. vožišč, železnic brez potrebe po zaporah
 • Visoka kvaliteta fotografskega zajema podatkov (detajli)
 • Georeferencirane fotografije, možnost merjenja dolžin, površin
 • Fotografska analiza stanja objektov zanimanja
InspekcijskiLeti

VARNOST

 • Letalnik izpoljnjuje vse pogoje za letenje (zavarovanje odgovornosti, CE certifikat,…)
 • Letalnik vedno upravlja pilot z operavljeno licenco proizvajalca Aibotix
 • Varnostno preverjenje letalnika pred vsakim letom