Termografski pregled solarnih modulov

Redni letni pregledi zagotavljajo hitro odkrivanje okvarjenih fotonapetostnih modulov in dvig učinkovitosti sončne fotonapetostne elektrarne. Poročilo o termografskem pregledu prikaže vse okvarjene ali slabo delujoče module.

Termografski pregled stavb

Termografski pregled je nepogrešljiv pred energetsko sanacijo objektov. S termografskimi posnetki določimo mesta za katera je potrebno pripraviti energetski načrt sanacije za posamezne ukrepe. Po energetski prenovi objekta se izvede pregled opravljenih ukrepov, s katerim preverimo pravilno izvedbo del oziroma ukrepov.

Termografski pregled industrijskih objektov in infrastrukture

Termografski pregled industrijskih objektov nam omogoča določitev energijsko šibkih mest objekta, v katerem se na primer določijo mesta prekomernega segrevanja instalacij, določijo se mesta gradbeno-fizikalnih poškodb na objektu,…

Termografski pregled instalacij v objektih

Termografski pregled instalacij v objektih nam omogoča določitev poteka inštalacijskih vodov in določitve okvar le teh (npr. puščanje napeljav, ki so speljane pod tlakom oziroma pod ometom. V kombinaciji z lokatorjem podzemnih vodov Leica Digicat je mogoče zanesljivo ugotoviti potek inštalacij v objektih.