KAJ JE GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SISTEM (GIS)?

Geografski informacijski sistem je računalniško podprt podatkovno procesni sistem, ki nudi sodobno upravljavsko, organizacijsko in poslovno osnovo za:

 •  zajemanje,
 •  shranjevanje,
 •  iskanje,
 •  obdelavo,
 •  analiziranje,
 •  prikazovanje ter
 •  distribucijo prostorskih podatkov stvarnega sveta za določene namene.

 

UPORABA GIS-A

Geografski informacijski sistem je učinkovito orodje za upravljanje s prostorskimi podatki ter izvajanje prostorskih analiz.

 •  upravljanje komunalnih dejavnosti
 •  upravljanje transportnih sistemov
 •  registracija zemljišč in vodenje katastrov
 •  planiranje in urejanje prostora
 •  spremljanje stanj v okolju (monitoring)
 •  kartiranje onesnaženih območij

 

OSNOVNE SESTAVINE GIS

Geografski informacijski sistem sestavlja pet osnovnih sestavin in te so naslednje:

 •  splošna in posebna strojna oprema,
 •  sistemska in posebna programska oprema,
 •  sistem uporabniških aplikacij,
 •  integrirana podatkovna baza prostorskih podatkov ter
 •  vzdrževalci in uporabniki informacijskega sistema.

 

Pet splošnih vprašanj v GIS

1. LOKACIJA
Kaj se dogaja na določeni lokaciji?

 

Lokacijo lahko podamo na različne načine (Ime kraja, ulice, geografske koordinate…)

2. STANJE
Kje je?

 

Kje se nahaja določen objekt ali kje je lokacija, ki zadovoljuje določene pogoje.

3. USMERITVE
Kaj se je spremenilo?

 

Z združitvijo in časovnim sledenjem prostorskim dogodkom, ugotavljamo spremembe in težnje razvoja.

4. MODELIRANJE
Kaj če?

Raziskujemo lahko kako bi neka prostorska sprememba vplivala na ostale pojave v prostoru.

5. VZORCI
Ali obstaja določen prostorski vzorec?

 

Gre za zahtevnejša poizvedovanja, ki zahtevajo kombiniranje različnih tipov podatkov.