OBLAKI TOČK 3D

  • Produkt 3D oblaka točk različnih gostot (po potrebi) omogoča natančno modeliranje v naslednjih fazah projektiranja, umeščanja, analiziranja, …
  • Možnost izvajanja meritev (dolžin, površin, volumnov)
  • Izdelava simulacij, natančnih nadzorov, …
  • Velike možnosti uporabe v različne namene

OblakiTock3D
OblakiTock3D

DIGITALNI ORTOFOTO visokih natančnosti

 • Visoka kakovost slike
 • Možnosti pridobivanja prostorskih informacij iz podlag, npr. merjenja razdalj, površin
 • Natančnost zajema od 1 cm naprej v naravi, odvisna od zahtev naročnika
 • Georeferencirane fotografije v zahtevanem koordinatnem sistemu
 • Izdelava analiz iz fotografij
Dof
Dof

INŠPEKCIJSKI LETI

   Nadzor grajene infrastrukture, npr. vožišč, železnic brez potrebe po zaporah
   Visoka kvaliteta fotografskega zajema podatkov (detajli)
   Georeferencirane fotografije, možnost merjenja dolžin, površin
   Fotografska analiza stanja objektov zanimanja

VARNOST

   Letalnik izpoljnjuje vse pogoje za letenje (zavarovanje odgovornosti, CE certifikat,…)
   Letalnik vedno upravlja pilot z operavljeno licenco proizvajalca Aibotix
   Varnostno preverjenje letalnika pred vsakim letom
essay paper online essay writer custom essay writing service cheap essay writing service uk